Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Forhøring – ansøgning om miljøgodkendelse efter §16 a i husdyrbrugloven til Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup

Brønderslev Kommune har den 22. november 2018 modtaget en ansøgning om en etablering af en ny smågrisestald på 470 m2 på Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup.
Formålet med annonceringen af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med ideer til, hvilke forhold man ønsker inddraget ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Ansøgningsskema
 (nyt vindue)
Kortbilag (nyt vindue)

Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annonceringen – dvs. senest den 12. december 2018. Samtidigt kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kommentering, når dette foreligger. Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse, inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kontakt

Sagsbehandler - Landbrug
Tlf.: 99455520

Digital Post - Virk.dk
Alle virksomheder og foreninger skal have en digital postkasse og kommunikere digitalt med det offentlige.
Opdateret 28. november 2018
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen